.

Filtros (1 producto)

Listado de productos por editoriales Academia Valenciana de la Lengua

Libros en stock de la editorial: ACADEMIA VALENCIANA DE LA LENGUA, Valencia - Libros Fugitivos
Libros en stock de la editorial: ACADEMIA VALENCIANA DE LA LENGUA, Valencia - Libros Fugitivos
Apunts Bio-Bibliogràfics per a la història del Renaiximent Lliterari Llemosí. En Valencia, per Constantí Llombart. Obra premiada ab un brot de llorer de argent, en los Jochs Florals celebrats en dita ciutat la nit del 24 de juliol de l’any 1879. Edició facsímil. Dedicatoria autógrafa de C....

Apunts Bio-Bibliogràfics per a la història del Renaiximent Lliterari Llemosí.

En Valencia, per Constantí Llombart. Obra premiada ab un brot de llorer de argent, en los Jochs Florals...

Últimas unidades en stock
Pasar por caja